Sve naše ekipe nalaze se trenutno na terenu.   Molimo za razumijevanje što se naši prioriteti u ovoj specifičnoj situaciji moraju prilagoditi.    Postoji mogućnost da se naše vrijeme odaziva produži. Hvala.

OZONE CLEANING TECHNOLOGY

OPREZ

Dozvoljene koncentracije.

Kako bi osigurali potpunu dezinfekciju i uništili sve viruse, bakterije, gljivice, spore i ostale neželjene spojeve, ozonu su potrebne određene koncentracije koje premašuju nivoe prisutnosti ozona u zraku.
Akutni i kronični učinci prekomjerne izloženosti ozonu dobro su istraženi. Postoje izvješća izloženost koncentraciji ozona koja je veća od nekoliko desetina ppm o nelagodi kod manjeg osjetljivog dijela populacije. To može biti u obliku glavobolje, suhoće grla, sluznice očiju i nosa već nakon kratkog izlaganja. Međutim, opetovana izloženost ozonu u takvim koncentracijama u intervalima od 24 sata nije uzrokovala daljnje povećanje razdražljivosti dišnih putova. Zapravo nakon prvih izloženosti, dodatna izloženost ozonu imala je progresivno manje učinke koji su sugerirali da se s vremenom može razviti tolerancija. Pokazalo se da je ozon štetniji u koncentracijama većim od 2,0 ppm tijekom nekoliko sati, što je dokumentirano kod grupe zavarivača zasićenih plinom. Primarno mjesto akutnih učinaka su pluća zahvaćena plućnom kongestijom. Ovaj akutni utjecaj je prestao kod zavarivača kada je izloženost smanjena na manje od 0,2 ppm. Na temelju ispitivanja na životinjama, izloženost veća od 10 do 20 ppm 1sat ili više smatra se opasnim za ljude iako nikada nije zabilježen niti jedna smrtni slučaj pripisan izloženosti ozonu u više od 100 godina komercijalne uporabe. (Usporediti ovo sa iskustvom s klorom, koji je zahtijevao mnoge žrtve u mirnodopsko vrijeme kao i tijekom rata). S obzirom na dugotrajnu ili kroničnu toksičnost, ozon je radiomimetičko sredstvo, tj. učinci dugotrajne izloženosti prekomjernom ozonu pokazuju isti utjecaj kao i prekomjerno izlaganje suncu ili kisiku velike koncentracije. Ti učinci su sušenje dermalnih površina i opće starenje izloženih tkiva. Ozon se ne smatra niti se sumnja da je kancerogen za ljude, niti pokazuje tertogena ili mutagena svojstva.

U slučaju curenja ozona:
Prozračite područje
Odmah isključite generator ozona
Zaustavite protok ozonirane vode
U slučaju pojave visoke koncentracije ozona (više od 0,1 ppm), cijelo osoblje treba napustiti zahvaćeno područje dok se temeljito ne prozrači.
Kada su prisutne razine ozona veće od 0,3 ppm ili kad je potrebno da osoblje radi u skučenim prostorima ili rezervoarima duže vremena gdje je ozon prisutan, tom području pristup smije biti dopušten samo osobama koje nose prikladan aparat za disanje i odgovarajuću opremu za zaštitu na radu.

Sljedeća ograničenja su široko prihvaćena (SAD, Švedska, Velika Britanija i ostali dijelovi Europe):
– 8 sati dnevno / 5 dana u tjednu (granica profesionalne izloženosti) – 0,1 ppm
– 15 minuta (ograničenje kratkotrajne izloženosti) – 0,3 ppm

U RH prema Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18) nije propisana GVI (granična vrijednost izloženosti), ali je propisana KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) te iznosi 0,2 ppm odnosno 0,3 mg/m3.

Ukoliko želite pročitati više naučnih radova vezanih za ozon možete ih naći na linkovima na našoj stranici

+385 91 722 63 95